Ağır İşlerde Çalışabilir Raporu Nedir?

Ağır işlerde çalışabilir raporu nedir sorusu çeşitli işyerlerinde işe başlayacak olup işe giriş raporu istenen kişilerin cevabını en çok merak ettikleri sorulardan birisidir. Bu rapor, firmaların faaliyet alanlarına göre tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıflarda yer alan firmalarda çalışacak kişilerin yaptığı işe sağlıklarının elverişli olduğunu belgelemektedir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer aşan firmaların çalıştıracakları personellerin yaptığı işe sağlığının uygun olup olmadığının tespiti gerekir. Bunun için yapılması gereken birtakım tetkikler ve testler vardır ve bunlar olumlu gelirse kişiye ağır işlerde çalışabilir raporu verilir. Bu da kişinin o işte çalışabileceği manasına gelir.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak olan kadın ve erkek işçilerin işe girişte işin niteliğine ve şartlarına bedence uygun olduklarının belgelenmesi gerekir. Bunun için fiziksel muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hekim raporunun hazırlanması zorunludur. Bu da ağır işlerde çalışabilir raporudur.

İşin devamı süresince de işçilerin bu işlerde çalıştırılmasında bir sakınca olmadığı düzenli olarak belgelenmelidir. Dolayısıyla ağır işlerde çalışabilir raporu tek sefere mahsus bir rapor olmayıp düzenli aralıklarla, çeşitli durumlarda alınması gereken bir rapordur.

Ağır işlerde çalışabilir raporunun yasal dayanağı 6331 sayılı kanundur. İş sağlığı güvenliğine göre işyerleri tehlike sınıflarına ayrılmıştır ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardaki işler de ağır ve tehlikeli işler olarak ele alınmaktadır.

Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü

Nereden Alınır?

Nereden alınır sorusu ağır işlerde çalışabilir raporu ihtiyacı olanların en çok merak ettiği konulardan birisidir. Ağır işlerde çalışabilir raporu işyeri hekimlerinden alınabilmektedir. Dolayısıyla ağır işlerde çalışabilir raporu almak için işyeri hekimliği hizmeti veren yerlere başvurulmalıdır.

Firma, ağır işlerde çalışabilir raporu alanında bakanlıkça yetkili bir merkezdir. Alanında uzman ekibi ve gerekli donanımlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Fakat ağır işlerde çalışabilir raporu için birtakım testler yaptırmak ve muayenelerden geçmek gerekmektedir. Başlıca yapılması gereken testler şunlardır:

·        AC grafiği,

·        Solunum fonksiyon testi,

·        Odiyo (işitme testi),

·        Kan grubu analizi,

·        Hemogram (tam kan sayımı),

·        Biyokimya analizi,

·        Görme testi,

·        Portör muayenesi.

Yapılan testlerin ardından kişinin ilgili işte çalışmaya uygun olup olmadığı işyeri hekimlerince değerlendirilir ve rapor alınabilir. Firmanın uzman hekimleri test sonuçlarını değerlendirmekte ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışıp çalışamayacağınıza sağlığınız açısından karar vermektedir. Bir sağlık sorununuz olmaması halinde de ağır işlerde çalışabilir raporu düzenlemekte, tarafınıza iletmektedirler. Daha fazla detay için rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz.

Fiyatı Ne Kadar?

Fiyatı ne kadar sorusuna karşılık ağır işlerde çalışabilir raporu fiyatı çeşitli etkenlere göre değişmektedir. Yapılacak testler ve muayeneler fiyatlarda en temel etkendir. Firmanın uygun fiyatlı hizmetleri için iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.