İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletlerin küresel barış, refah ve adalet idealleri doğrultusunda ‘daha adil bir dünya mümkün’ çağrısına uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yeni Bir Yaklaşım Paneli’nde katılımcılara videomesaj ile hitap etti.

Birleşmiş Milletlerin İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım ve tahribat sonrasında dünyada bu düzeyde yıkıcı savaşların tekrar yaşanmaması için 1945 yılında Türkiye’nin de kurucu üye olarak aralarında bulunduğu 51 ülke tarafından  kurulduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Altun, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasının ve bunun muhafazasının örgütün en temel amacı olarak belirlendiğini söyledi.

Altun, üye sayısı 193’e ulaşan BM’nin her ne kadar küresel çapta oluşturulan örgütler arasında en güçlü ve hukuki bağlayıcılığı en etkin kurum olarak öne çıksa da özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan büyük insanlık felaketlerini önleyici somut çareler geliştiremediğine, barışın ve güvenliğin korunmasında etkileyici bir rol üstlenemediğine işaret etti. 

Birleşmiş Milletler'in günümüzde istikrarlaştırıcı fonksiyonunu artık yerine getiremez hale geldiğini öne süren Altun, "Halbuki uluslararası barış ve güvenliğin korunması, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 77 yıl sonra, her zamankinden daha güncel ve daha acil bir hal almıştır. Günümüzde dünya çapında pek çok çatışma bölgesinde, yaklaşık 1,5 milyar insan şiddet tehdidi altında yaşamaktadır. Silahlı çatışma riskleri ya da silahlı çatışmalar günümüzde yalnızca sayıca artış göstermekle kalmamakta ayrıca çok sayıda sivil ölümüne, büyük kitlelerin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakılmalarına ve temel insan haklarının ağır ihlallerine neden olmaktadır" dedi.

Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla küresel meselelere çözüm değil, çözümsüzlük kattığını çok defa tecrübe ettiklerini dile getiren İletişim Başkanı Altun,“Savaşan taraflardan birinin, ya da krizin taraflarından birinin BM'nin daimî üyesi olmasının süreçleri nasıl tıkadığını gördük. Birleşmiş Milletler bu yapısıyla zayıfın, mağdurun ya da haklının değil, adeta güçlü 5 daimi üyesinin yanında taraftır. BM mevcut yapısıyla zulüm yapana ses çıkartamaz bir vaziyettedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'nin reformuna yönelik taleplerinin haklılığını daha fazla hissettiklerini kaydeden Fahrettin Altun, uluslararası barış ve güvenliğin daha etkin korunabilmesi için yeni bir BM tasarlanması gerektiğinin belirterek, "Çözüm önerimiz ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır.”diye konuştu.

Altun, Birleşmiş Milletler'in “Daha adil bir dünya mümkün” çağrısına uygun şekilde yapılandırılması gerektiğini kaydetti.